WinZip Malware Protector 2.1.1000.21743

WinZip Malware Protector 2.1.1000.21743

WinZip International LLC – Shareware –
5 Stars User Rating
WinZip phần mềm độc hại bảo vệ là một tiện ích quét phần mềm độc hại từ những người đứng sau chương trình lưu trữ WinZip phổ biến. Nó có thể tích cực phát hiện cookie trình duyệt internet, phần mềm độc hại và vi rút hiện đang được tải vào bộ nhớ, có vấn đề mục đã có trong Windows Registry, các tập tin bị nhiễm và cũng phát hiện không đúng các cài đặt Windows có khả năng đã bị thay đổi bởi một nhiễm trùng khi nó lần đầu tiên đã giữ.

Tổng quan

WinZip Malware Protector là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi WinZip International LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.325 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinZip Malware Protector là 2.1.1000.21743, phát hành vào ngày 10/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/05/2013.

WinZip Malware Protector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của WinZip Malware Protector đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WinZip Malware Protector!

Cài đặt

người sử dụng 2.325 UpdateStar có WinZip Malware Protector cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản